1 minuta
Projekti

Certificirani tim za spašavanje

  • Period: 15.04.2016 – 30.11.2016
  • Donator: Vlada Švicarske
  • Budžet: 27.000,00 KM
  • Region: Konjic

Kofinansira: Općina Konjic, Natron-Hayat d.o.o.

Kratki opis projekta BOS 226:
Projekat ima za cilj rast spremnosti i mogućnosti za reakciju u slučaju prirodne katastrofe kao i spasilačke misije generalno kroz izgradnju kapaciteta sportskog kluba Neretva, koji će biti opremljen, spreman, certifikovan, redovno uvježbavan i uvijek na raspolaganju za akciju, kako bi se povećala mogućnost adekvatnog odgovora na nesreće od poplava.
Projekat će se fokusirati na podršku Sportskom Klubu Neretva koji je već učestvovao u misijama spašavanja na poplavljenim područjima BiH u 2014 godini, spašavajući 74 uposlenika kompanije Natron iz Maglaja, kao i spašavanju stanovništva tog kraja, uključujući i distribuciju više od 3 tone hrane i lijekova u Maglaj i regiju. Također, kao dio spasavalačkih misija Federalne Civilne Zaštite, ovaj klub je bio aktivno uključen u akcije potrage i spasavanja u nekoliko prilika na Krivaji, Vrbasu i Neretvi.

Iako direktnu korist ima populacija općine Konjic, kao potpisnici Memoranduma o Razumijevanju sa Federalnom Civilnom Zaštitom i učesnici spasavalačih misija u nekoliko prilika u okviru FCZ, korist će imati stanovništvo cijele države. Direktnu korist će dakle imati svi stanovnici kroz povećanu sposobnost Federalne Civilne Zaštite i drugih državnih spasavalačkih Agencija, jer će im klub biti na raspolaganju.
Klub će biti prva jedinica u BH obučena prema međunarodno priznatim Rescue 3 standardima.

Glavni cilj projekta jeste povećanje spremnosti i nivoa svijesti kao i mogućnosti za reakciju u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, kao i generalno spasilačkih misija.

Specifični ciljevi su:
Nadgradnja tima za brzu reakciju kroz nabavku, trening, certifikaciju po Rescue 3 standardima
Stvaranje uslova za efektivniju sposobnost odaziva u pomoć kroz obezbjeđenje adekvatne profesionalne opreme