Help je njemačka nevladina organizacija, osnovana 1981. u Bonu. U proteklim godinama, Help je izrastao u istinski globalnu organizaciju, sa uredima i projektima u mnogim zemljama širom svijeta. Help je oduvijek imao misiju da pruži humanitarnu pomoć i pomoć pri razvoju zajednicama pogođenim katastrofama, ratom ili siromaštvom, kroz sistem koji podstiče vlastito učešće i ohrabruje ljude da pomognu sami sebi, kako bi se mogli osloniti na sopstvene snage i ostvariti dugoročnu održivost.

Help-ova misija u Bosni

Help je prvi put stigao u Bosnu i Hercegovinu 1995. godine, dok su borbe još uvijek trajale. Zbog toga su prvi projekti bili fokusirani na podjelu hrane i osnovnih potrepština, kao i na medicinsku njegu za starce, djecu i invalide. Od 1996. godine, Help se fokusirao na deminiranje, razvoj kapaciteta i obnovu stambenih objekata i infrastrukture, pošto su ovi projekti bili prepoznati kao glavni prioriteti. Do danas, obnovili smo više od 4500 povratničkih kuća, stambenih zgrada, škola i ostalih građevina širom Bosne i Hercegovine. Help je pomogao uspostavljanje kapaciteta za deminiranje i uklanjanje neeksplodirane municije pri Civilnoj zaštiti BiH. Također je sproveo veliki broj nezavisnih deminerskih projekata i kampanja za podizanje svijesti o opasnosti od mina.

Help danas

Situacija u BiH se dosta popravila u toku prošlog desetljeća, ali još uvijek ima mnogo problema koje treba rješavati, posebno u smislu socijalno-eknomskog razvoja, obnove i integracije povratnika. Help će nastaviti sa radom u BiH i saradnjom sa lokalnim, kao i sa međunarodnim partnerima kako bi pružili efikasnu i smislenu pomoć koja će doprinijeti ukupnom razvoju BiH i dobrobiti njenog stanovništva, zadržavajući svoju sposobnost da brzo odgovori na bilo koji oblik prirodnih ili drugih nesreća koje mogu zadesiti stanovništvo Bosne i Hercegovine.

Help na Balkanu

Help BiH blisko sarađuje sa Help-ovim uredima u Srbiji (http://www.help-serbia.org.rs), Sjevernoj Makedoniji,  Kosovu (https://help-kosovo.org), Albaniji (http://help-albania.org) i u Crnoj Gori (http://www.help-ev.co.me). Kroz ovu regionalnu mrežu, mi dijelimo znanje i metodologiju, te tražimo sinergiju kako bi Help-ove projekte na Balkanu učinili što efikasnijim.

Posjetite web stranicu Help centrale: http://www.help-ev.de

Team

Almin Adžović, Country Director
Profesionalnu karijeru započeo 1996. godine kao prevodilac OSCE-a na prvim izborima u BiH održanim nakon rata. Svoju profesionalnu karijeru gradio kroz angažman sa UNIPTF-om, OSCE-om, EU, CoE i Coca – Colom. Diplomirani sam ekonomista. U Help-u od 2007. U slobodno vrijeme bavim se DJ-ingom.
Kao Country Director, odgovoran sam za cjelokupno rukovodstvo, strateško upravljanje i kontinuirani razvoj Help-ovih projektnih aktivnosti u BiH, kao i za vezu sa nacionalnim i lokalnim vlastima, UN agencijama, lokalnim partnerskim organizacijama i lokalnim zajednicama.

Darijan Bilić, Program Manager
Preko 15 godina iskustva u osmišljavanju i implementaciji različitih projekata u oblastima: smanjenje siromaštva, ekonomski razvoj, društveni aktivizam, turizam, pružanje pomoći tokom i obnova nakon prirodnih katastrofa, poduzetništvo, rad sa migrantima i drugim marginaliziranim kategorijama, rad sa mladima, osnaživanje žena, ekologija, IT, otpad, cirkularna ekonomija , energetska tranzicija i dobra ekonomija.

Nudžejma Čikić -Bektaš, Finance Manager
Više od šest godina iskustva u izradi budžeta, kontroli, knjiženju i pripremi izvještaja za donatore.

Dajra Čano, Senior Grant Officer
U Help-u zaposlena od 2019. godine na poziciji Grant službenika. Preko 20 godina iskustva u razvoju, koordinaciji i vođenju projekata i programa. Posjeduje vještine u dizajniranju i vođenju obuka i radionica. Uspješna u stvaranju i održavanju partnerstava, umrežavanju i održavanju odličnih odnosa sa korisnicima, institucijama, donatorima.Profesionalno iskustvo sticano u javnom, realnom i NVO sektoru u međunarodnim organizacijama.

Vildana Džekman, PR and Grant Officer
Više od 10 godina iskustva u radu u oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena. Aktivna u istraživačkim projektima, koji su rezultirali prvom objavljenom aktivističkom zbirkom pod nazivom "Putovanje kroz aktivizam"

Mahir Hujić, Project Officer/Intervention Manager
15 godina iskustva na poslovima upravljanja projektima i radu u NVO sektoru.

Elvedin Ališehović – Dino, Administrator
Zaposlen, u Help Hilfe zur Selbsthilfe Bosna i Hercegovina od 01/01/2016, obavlja funkciju Administratora.

Naida Bićo, Finansijska asistentica
Finansijska asistentica u Help Hilfe zur Selbsthilfe Bosna i Hercegovina.