Help je njemačka nevladina organizacija, osnovana 1981. u Bonu. U proteklim godinama, Help je izrastao u istinski globalnu organizaciju, sa uredima i projektima u mnogim zemljama širom svijeta. Help je oduvijek imao misiju da pruži humanitarnu pomoć i pomoć pri razvoju zajednicama pogođenim katastrofama, ratom ili siromaštvom, kroz sistem koji podstiče vlastito učešće i ohrabruje ljude da pomognu sami sebi, kako bi se mogli osloniti na sopstvene snage i ostvariti dugoročnu održivost.

 

Help-ova misija u Bosni

Help je prvi put stigao u Bosnu i Hercegovinu 1995. godine, dok su borbe još uvijek trajale. Zbog toga su prvi projekti bili fokusirani na podjelu hrane i osnovnih potrepština, kao i na medicinsku njegu za starce, djecu i invalide. Od 1996. godine, Help se fokusirao na deminiranje, razvoj kapaciteta i obnovu stambenih objekata i infrastrukture, pošto su ovi projekti bili prepoznati kao glavni prioriteti. Do danas, obnovili smo više od 4500 povratničkih kuća, stambenih zgrada, škola i ostalih građevina širom Bosne i Hercegovine. Help je pomogao uspostavljanje kapaciteta za deminiranje i uklanjanje neeksplodirane municije pri Civilnoj zaštiti BiH. Također je sproveo veliki broj nezavisnih deminerskih projekata i kampanja za podizanje svijesti o opasnosti od mina.
Help danas

Situacija u BiH se dosta popravila u toku prošlog desetljeća, ali još uvijek ima mnogo problema koje treba rješavati, posebno u smislu socijalno-eknomskog razvoja, obnove i integracije povratnika. Help će nastaviti sa radom u BiH i saradnjom sa lokalnim, kao i sa međunarodnim partnerima kako bi pružili efikasnu i smislenu pomoć koja će doprinijeti ukupnom razvoju BiH i dobrobiti njenog stanovništva, zadržavajući svoju sposobnost da brzo odgovori na bilo koji oblik prirodnih ili drugih nesreća koje mogu zadesiti stanovništvo Bosne i Hercegovine.

 

Help na Balkanu

Help BiH blisko sarađuje sa Help-ovim uredima u Srbiji (http://www.help-serbia.org.rs), Sjevernoj Makedoniji,  Kosovu (https://help-kosovo.org), Albaniji (http://help-albania.org) i u Crnoj Gori (http://www.help-ev.co.me). Kroz ovu regionalnu mrežu, mi dijelimo znanje i metodologiju, te tražimo sinergiju kako bi Help-ove projekte na Balkanu učinili što efikasnijim.


Posjetite web stranicu Help centrale: http://www.help-ev.de