0 minuta
Vijesti

SOE05- Rezultati drugog kruga selekcije aplikanata/ica u Opštini Teslić i Gradu Doboj

Rezultati druge selekcije aplikanata u Opštini Teslić i Gradu Doboju se mogu pogledati u linkovima ispod:

SOE05-21 Second selection results Teslic

SOE05-21 Second selection results Doboj 17.11.2022