0 minuta
Vijesti

SOE05 – Rezultati drugog kruga selekcije aplikanata za Opštine Berkovići i Ljubinje i Gradove Trebinje i Travnik

Rezultati drugog kruga selekcije aplikanata sa područja Opština Berkovići i Ljubinje i Gradova Trebinje i Travnik u okviru projekta SOE05 se mogu pogledati na linku ispod:

SOE05-21 Second selection results Berkovici fin 28.7..2021

SOE05-21 Second selection results Ljubinje 14.07.2021

SOE05-21 Second selection results Travnik 21.07.2021

SOE05-21 Second selection results Trebinje 28.07.2021