0 minuta
Vijesti

SOE05-21 Aplikacioni formular za Opštine/Općine Žepče, Maglaj, Teslić i Grad Zavidovići

Ovdje možete preuzeti aplikacioni formular za zainteresovane kandidate sa područja Opština/Općina Žepče, Maglaj, Teslić i Grada Zavidovići:

SS1 Application form-full- BOSNIAN mart 2022