0 minuta
Vijesti

SOE03-19 Dodatne prezentacije projekta u Opštini Bratunac

Help će u Opštini Bratunac održati još dvije dodatne prezentacije projekta u petak 17.01.2020:
1. Opština Bratunac – Sala za sastanke u 11h,
2. Konjević Polje – Prostorije Osnovne Škole u 13.30h
Rok za slanje aplikacija je 01.02.2020 godine. Aplikacije je potrebno poslati na Help-ovu adresu:
Kolodvorska 10, 71 000 Sarajevo
Više informacija na samim prezentacijama.