2 minute
Projekti

Stvaranje radnih mjesta kroz podršku pokretanja malih preduzeća u centralnoj i istočnoj BiH

  • Period: 01.12.2006 – 30.11.2007
  • Donator: Ambasada Kraljevine Nizozemske u Sarajevu
  • Budžet: €332.654.00
  • Region: Istočna i centralna Bosna i Hercegovina
  • Ciljna grupa: Socijalno ugroženog dijela populacije

Sufinansijer:

Opština Olovo (€ 10.700.00),
Opština Vareš (€ 10.700.00),
Opština Rogatica (€  14.300.00),
Opština Čajniče (€ 3.575.00),
Kanton Goražde ispred Opština: Goražde, Pale-Prača i Foča-Ustikolina (€ 21.500.00)

Finansijsko učešće korisnika ( 15% od iznosa granta koji se investira u opštinske projekte)

 

Projekat se fokusirao na stvaranje radnih mjesta te ekonomsku pomoć pri lokalnom razvoju u istočnoj i centralnoj Bosni i Hercegovini.

U skladu sa Help-ovim pristupom “Hilfe zur Selbsthilfe” (pomoć za samo-pomoć), ovaj projekat je imao za cilj da podrži poduzetničke napore i omogući oslanjanje na vlastite mogućnosti kroz obezbjeđenje materijalnih donacija (koje se sastoje od materijala i opreme), edukacije i podrške socijalno ugroženim pojedincima sa zdravim poslovnim idejama.

Projekat je bio usmjeren na korisnike iz socijalno ugroženog dijela populacije, ali ne praveći razliku između lokalne i povratničke populacije, pošto je cilj projekta da ponudi jednaku šansu baziranu na vlastitom zalaganju svim pojedincima koji ispunjavaju uvjete.

Glavni kriterij pri izboru korisnika, pored socijalne ugroženosti, bila je održivost poslovne ideje u kombinaciji sa kvalifikacijama i ličnim stavom aplikanata, pošto su to faktori koji odlučuju o uspjehu ili neuspjehu novog preduzeća.

Lokalne vlasti su pozdravile ideju projekta, pošto on predstavlja čin direktne podrške pitanjima koja su od velikog značaja za lokalne razvojne strategije, podržava proces održivog razvoja u cjelini i nudi vrijednu sinergiju sa drugim lokalnim i regionalnim inicijativama. Opštinske vlasti mogu uzeti aktivno učešće u implementaciji projekta i procesu odlučivanja.

Glavni ciljevi projekta:
Uspostavljanje 170 održivih malih preduzeća kroz materijalnu pomoć, treninge i zanatsku edukaciju.
Otvaranje najmanje jednog radnog mjesta po preduzeću, te stimulacija za dalji razvoj i zapošljavanje.

To znači da je 170 malih preduzeća dobilo materijalnu pomoć i treninge (prosječni iznos po korisniku: 1500 eura) koje je obezbijedio Help u saradnji sa opštinskim vlastima i lokalnim razvojnim partnerima.

Svaka partnerska opština je provela opštinske projekte koji su donijeli dobrobit zajednici kao cjelini (npr. renoviranje igrališta, škola, itd.) a zahvaljujući doprinosu korisnika (15% od vrijednosti donacije ide u opštinske budžete)

Help-ovi budžetski službenici pružali su savjete i pomoć svakom korisniku.
Svaki korisnik je dao 10 sati svog vremena za neki posao u korist zajednice u svojoj opštini.

 

Dodatne komponente projekta:“Popravak i adaptacija objekata za eko turizam”

Područje: Ruda Glava, Kalinovik
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije u Sarajevu (€ 12.500.00 od ukupne donacije)
Partneri:  Green Visions  d.o.o.

 

Inicijativa za turizam i okoliš

Ukratko o projektu:
Help je, skupa sa ciljnim opštinama i firmom Green Visions koja je vodeći bosanski eko turistički operater, identifikovao dva eko turistička objekta (planinarski dom I lovačka kuća) u području projekta kojima je neophodan popravak i adaptacija kako bi privukli turiste. Kao rezultat popravka, domovi će biti uključeni u turističku ponudu regije. Dolazak turista u ovo područje će obezbijediti mogućnost zarade obližnjim ruralnim zajednicama, te obezbijediti sinergiju sa šemom donatorske pomoći.

Ova komponenta projekta je dio Inicijative za turizam i okoliš (TEI), koja trenutno započinje jedan veliki eko turistički program u BiH koji će ujediniti opštine, mala i srednja preduzeća, nevladine organizacije i članove zajednice u zajedničim naporima da razvijaju i promoviraju razvoj profitabilnog ekološkog turizma, izgrade lokalne kapacitete i otvore radna mjesta u udaljenim ruralnim područjima.