1 minuta
Projekti

Smanjenje siromaštva kroz podršku lokalnom ekonomskom razvoju i ekonomskom osnaživanju u Centralnoj BiH

  • Period: 01.03.2012 – 31.10.2013
  • Donator: Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke, kroz Pakt stabilnosti jugoistočne Europe
  • Budžet: € 358.600,00
  • Region: Konjic, Jablanica, Kiseljak, Kakanj i Kladanj

Sufinansijeri:
Opština Konjic (€ 23.775,07)
Opština Kladanj (€ 18.406,51)
Opština Jablanica (€ 18.406,51)
Opština Kiseljak (€ 18.406,51)
Opština Kakanj (€ 15.850,05)
Sufinansiranje svakog korisnika (15% od vrijednosti granta)

 

Ukratko o projektu:
Projekat je nastavak prethodnih projekata podržanih od strane Vlade Savezne Republike Njemačke posredstvom ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH. Projekat je fokusiran na kreiranje radnih mjesta i ekonomsku podršku lokalnom razvoju u Centralnoj Bosni i Hercegovini. Kao i u prethodnim projektima, ovaj projekat ima za cilj pružanje podrške poduzetništvu te poticanje samopouzdanja u poduzetništvu a kroz obezbjeđivanje ne-novčanih grantova (u obliku opreme i materijala), treninga i podrške socijalno ugroženim pojedincima sa zdravom poslovnom idejom. Projekat je fokusiran na socijalno ugroženu populaciju ali se neće praviti razlika između lokalne populacije i povratnika s obzirom na to da je cilj pružanje jednakih mogućnosti, zasnovano na sposobnostima svih prihvatljivih aplikanata. Ključni kriterij prilikom selekcije, pored socijalne ugroženosti, bit će održivost poslovne ideje, u kombinaciji sa kvalifikacijama i opštim stavom aplikanta. Projekat predstavlja djelovanje kroz direktnu podršku usmjerenu ka rješenju prioritetnih pitanja u strategiji lokalnog razvoja, omogućava proces održivog razvoja uopšteno te pruža vrijedne sinergije sa drugim regionalnim i lokalnim inicijativama. Svaki uspješni aplikant će primiti ne-novčani grant prosječne vrijednosti u iznosu od 1,600EUR za ideje iz oblasti poljoprivrede te 1,800EUR za ideje iz oblasti zanata i usluga. Dodatno, Help e.V. će obezbijediti mogućnost dodatnog zaposlenja za 20 žena iz Općina Konjic i Jablanica u saradnji sa organizacijama UNDP i NVO BH Crafts kroz intenzivni krus pletenja i mogućnost uključivanja u mrežu kooperanata BH Crafts-a, koji je i član Fair Trade Organization te time garantuje kvalitetnije uslove rada i zarade za svoje članove. Ovim projektom želi se dodatno uticati na razvoj poljoprivrede te će za 50 poljoprivrednika biti omogućen daljnji razvoj poljoprivredne djelatnosti kroz organsku certifikaciju proizvoda. Na ovaj način će broj organski certifikovanih poljoprivrednih proizvođača u BiH biti uvećan za oko 30%.


Glavni ciljevi projekta:
Uspostava 180 održivih malih biznisa kroz ne novčane grantove, trening i stručnu obuku.
Kreiranje najmanje jednog radnog mjesta po svakom pojedinačnom biznisu i stimulacija daljnjeg rasta i zapošljavanja.