1 minuta
Projekti

Razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u Goraždu, Rogatici, Foči i Novom Goraždu

  • Period: 09.09.2010 – 09.09.2012
  • Donator: Europska Unija
  • Budžet: 399.578,09 EUR
  • Region: Goražde, Rogatica, Foča, Novo Goražde

Sufinansijeri:

Opština Goražde (19.951,50 EUR)
Opština Foča-Ustikolina (5.985,45 EUR)
Opština Pale-Prača (1.995,15 EUR)
Opština Foča (17.956,35 EUR)
Opština Rogatica (17.956,35 EUR)
Opština Novo Goražde (7.980,60 EUR)

 

Ukratko o projektu BOS 197:

Glavni cilj projekta je generisanje ekonomskog rasta i zapošljavanja kroz podršku kompetitivnim ekonomskim sektorima u BiH, kreiranje održivog samozapošljavanja, smanjenje siromaštva i doprinos održivom razvoju u ciljnim regijama sa glavnim fokusom na jačanje SME sektora.

Specififični ciljevi su kreiranje radnih mjesta i razvoj mikro poduzeća kroz biznis inkubaciju postignutu kroz sljedeće komponente:

  1. Uspostavljanje ili razvoj 180 MSE biznisa u prepoznatim regionalnim strateškim sektorima, kroz ne-novčanu podršku, treninge, vokacijsku edukaciju i certifikaciju proizvodnje,
  2. Stvaranje uslova za registraciju najmanje jednoh radnog mjesta po biznisu,
  3. Uspostavljanje mreže podržanih poljoprivrednih proizvođača koji komuniciraju sa opštinama i razmjenjuju iskustva i informacije,
  4. Monitoring napretka i savjetodavnu podršku novonastalim biznisima kroz konsalting, razmjenu informacija, podršku sa prodaji proizvoda i usluga, pridruživanje lancu nabave i profesionalnim udruženjima, kako bi poboljšali performance i profitabilnost.