1 minuta
Projekti

“Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2023-2024”

  • Period: 2023./2024.
  • Donator: Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope i projektne općine (Doboj, Gračanica i Zavidovići)
  • Ciljna grupa: Socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti.

Od 01. Februara 2023.godine, Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. je započeo realizaciju projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2023-2024”.

Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope uz participaciju projektnih općina. Korisnici/e mogu biti sve socijalno ugrožene kategorije stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti. Posebnu podršku kroz ovaj projekt dobiti će aplikacije podnesene od strane žena, mladih osoba, samohranih roditelja i osoba sa trajnim invaliditetom. Prosječna vrijednost pojedinačne donacije određena je na protuvrijednost od 2.500 EUR za ideje iz oblasti poljoprivredne proizvodnje strateški definirane između svake Opštine/Općine i Help-a. Svaki korisnik  će biti u obavezi da sufinansira 20% od ukupnog iznosa donacije, da u roku od tri mjeseca od dobijanja opreme i/ili materijala registruje svoju aktivnost, da obavi 10 sati društveno-korisnog rada  za lokalnu zajednicu i da prisustvuje osnovnoj obuci određenoj od strane Help-a.