0 minuta
Projekti

Obnova 40 kuća i mjere održivog povratka za raseljene osobe u kolektivnim centrima u Kantonu Sarajevo

  • Period: 01.05.2005. – 28.02.2006.
  • Donator: Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova kroz Pakt stabilnosti Jugoistočne Evrope (€ 348.000.00)
  • Region: Foča (RS), Trnovo (RS, Federacija BH) Ustikolina (Federacija BH)
  • Ciljna grupa: Raseljene osobe u kolektivnim centrima

Sufinansira: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice Kantona Sarajevo (€ 62.000)