0 minuta
Projekti

Hitna humanitarna pomoć žrtvama poplava u istočnoj Bosni

  • Period: 13.12.2010 – 28.02.2011
  • Donator: Vlada Savezne Republike Njemačke, Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
  • Budžet: 85.581,00 EUR + 9.509,00 EUR
  • Region: Foča-Ustikolina, Goražde, Novo Goražde, Višegrad

Ukratko o projektu BOS 203:

Početkom decembra 2010 godine, Drinska regija je pretrpila ogromne štete uzrokovane poplavama. Štete nastale poplavama u opštinama sliva rijeke Drine mjerile su se milionima konvertibilnih maraka. Stotine ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoja domaćinstva i evakuirati se na sigurno. Poplave si imale i veliki uticaj na lokalnu ekonomiju uništavajući plastenike, štale, polja voća i povrća, itd. Uz finansijsku podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, Help je bio u mogućnosti ponuditi hitnu humaitarnu pomoć. Kroz ovaj projekat, Help je dostavio ogrijev za grijanje 102 domaćinstva, peći za grijanje 16 domaćinstava, krevete za 20 domaćinstava, materijal za rekonstrukciju za 10 domaćinstava, hranu i higjenske potrepštine za kolektivni smještaj 250 osoba evakuiranih zbog poplava.