0 minuta
Projekti

Aktivnosti stvaranja prihoda za invalidne osobe Kantona Sarajevo

  • Period: Februar 2015 – Mart 2016
  • Donator: NAK-karitativ e.V.
  • Region: Kanton Sarajevo

Ukratko o projektu BOS 2018:
Glavni fokus projekta je podrška invalidnim osobama u prekvalifikaciji, strukovnoj rehabilitaciji i ohrabrivanju za započinjanje vlastitog biznisa a sa ciljem ekonomskog osnaživanja i neovisnosti.

Trideset korisnika će biti podržano kroz treninge/edukaciju za poslove kojim se do sada nisu bavili ili dodatne treninge (kako bi se osposobili za adekvatne poslove u svojoj profesiji) što će im dati šansu za samozapošljavanje ili upošljavanje u javnom ili privatnom sektoru. Klijenti će biti podržani prosječnim nenovčanim grantom od 1.300 EUR.

Glavni ciljevi projekta:
Ohrabriti osobe sa invaliditetom na samozapošljavanje ili prijavljivanje za zaposlenje u javom i privatnom sektoru.