1 minuta
Vijesti

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Referentni brojevi:

PBIH-SOE10-23-24-SUP001 (poljoprivredne mašine i alati) i,

PBIH-SOE10-23-24-SUP007 (zanatske mašine i alati)

za nabavku poljoprivrednih mašina i poljoprivredne opreme kao i zanatskih mašina i alata u okviru projekta “Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu” koji se finansira sredstvima  Vlade Savezne Republike Njemačke, a implementira od strane njemačke nevladine organizacije Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Poziv za dostavu ponuda se odnosi na nabavku, transport i isporuku poljoprivrednih mašina i opreme kao i zanatskih mašina i alata za korisnike projekta u Gradovima Zavidovići, Gračanica i Doboj.

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u BiH za obavljanje predmetne djelatnosti.

Help e.V. zadržava pravo odabira najpovoljnijih ponuđača po pojedinačnim artiklima ili LOT-u u cjelini.

Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za nabavku i isporuku navedenih roba, pozivaju se da preuzmu kompletan tender dosije i dostave svoju ponudu u skladu sa traženim uslovima iz tender dokumentacije, koja se može preuzeti do 07.08.2023, zahtjevom na e-mail: help.bosnia@help.org.ba

Krajnji rok za predaju zapečaćenih ponuda je 15.08.2023.god. (utorak) do 12:00 sati na adresi Kolodvorska 10. Otvaranje ponuda de biti organizovano 17.08.2023 u 13h uz mogućnost prisustva ovlaštenih predstavnika ponuđača.

Više informacija u POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Tender Notice u novinama SOE10 Agriculture and powertools

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Help Hilfe zur Selbsthilfe e.V.:

Tel +387 33 646 889; Fax +387 33 646 783 Mail: help.bosnia@help.org.ba