POZIV

“Help – Hilfe zur Selbsthilfe” e.V. objavljuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslodavcima – preduzetnicima i pravnim licima, sa sedištem na teritoriji gradova Požarevac, Kraljevo i Vladičin Han. Sredstva se dodeljuju za zapošljavanje nezaposlenih lica u okviru Helpovog projekta “Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa” koji finansira Švedska vlada, preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju Sida, a sprovodi Help u saradnji sa gradovima i opštinama u Srbiji.

Bespovratna sredstva se dodeljuju za troškove angažovanja radnika u periodu od šest meseci (zarada, porezi, doprinosi, troškovi prevoza, toplog obroka) i određeni su maksimalnim iznosom i maksimalnim brojem lica koja mogu biti zaposlena po poslodavcu, a kriterijumi su bliže određeni u konkursnoj dokumentaciji.

Pravo učešća na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava imaju poslodavci sa sedištem u Požarevcu, Kraljevu, Vladičinom Hanu, mikro i mala pravna lica (do 50 zaposlenih).

Radna praksa angažovanih lica u trajanju šest meseci omogućiće polaznicima da steknu i/ili unaprede znanja i veštine i povećaju svoje radne kapacitete. Ukoliko poslodavac odluči da produži ugovor o radu za period od najmanje godinu dana stiče pravo na dodatnu pomoć u okviru projekta.

Zainteresovani poslodavci iz Požarevca, Kraljeva i Vladičinog Hana mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na linkovima: