1 minuta
Vijesti

BOS225 – Održivo zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednom sektoru u Istočnoj Bosni i Hercegovini

Help je početkom Juna 2016 krenuo sa implementacijom novog projekta “Održivo zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednom sektoru u istočnoj Bosni i Hercegovini”. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za stabilnost u Jugoistočnoj Europi a sufinansiraju projektne Općine. Aktivnosti će biti implementirane u općinama Trebinje, Foča u Federaciji BiH, Zvornik, Kiseljak i Olovo. Projektom će biti podržano pokretanje ili daljnje razvijanje 150 mikro/malih poljoprivrednih biznisa. Prezentacije projekta za zainteresovane na prostoru grada Trebinje i Općine Foča u Federaciji BiH su naišle na veliki interes stanovnika. Sektori u kojim zainteresovani mogu aplicirati svoje projekte su:
U Trebinju: Uzgoj i prerada ljekobilja, pčelarstvo, stočarstvo/govedarstvo će biti razmotreno;
U Foči u Federaciji BiH: Plastenička proizvodnja, malinarstvo, pčelarstvo.
Obezbjeđeni su grantovi u iznosu od 1.500 EUR po osobi. Ukupno će biti podržano 30 korisnika po Općini/Gradu.
Rok za slanje aplikacija je 12.08.2016. Aplikacije slati na adresu:
Paromlinska 5, 71 000 Sarajevo
Aplikacije za Grad Trebinje se mogu preuzeti u prostorijama Službe za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost – Grada Trebinje i Općini Foča u Federaciji BiH za aplikante iz ove općine.
Za ostale projektne Općine, više informacija uskoro.

Aplikaciju također možete skinuti i na ovom linku:

SS1 Application form-full- BOSNIAN BOS 225