1 minuta
BlogVijesti

Mentoring za korisnike_ce Grada Zavidovići

Mentoring je dio projekta SOE10-23/24 “Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu” koji implementira Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. BH uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope uz participaciju opštinskih/općinskih vlasti Bosne i Hercegovine.