1 minuta
BlogPriče sa terenaVijesti

Help BiH pomogao KP Zavodima kroz donaciju

Help – Hilfe zur Selbsthilfe BiH donirao je opremu Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH Istočna Ilidža i Kazneno – popravnom zavodu u Doboju.

Kazneno – popravni zavod Doboj obogaćen je za jedan specijalizirani cjepač za drva, a Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH Istočna Ilidža donirane su tri specijalne mašine za šivanje.

Na ovaj način Help – Hilfe zur Selbsthilfe nastoji pružiti podršku u resocijalizaciji osuđenih lica na izdržavanju kazne, te omogućiti da kroz radni angažman doprinose društvenoj zajednici.

Donirana oprema realizirana je kroz projekt SOE10-23/24“Inkluzija i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu” koji implementira Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. BH uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope uz paricipaciju  Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH Istočna Ilidža i Kazneno – popravnog zavoda u Doboju.