0 minuta
Vijesti

SOE05-21 Rezultati prvog kruga selekcije aplikanata u Opštini Ljubinje i Gradu Travnik

Rezultati prve selekcije aplikanata u Opštini Ljubinje i Gradu Travnik se mogu pogledati u linkovima ispod:

SOE05-21 First selection results Ljubinje

SOE05-21 First selection results Travnik