1 minuta
Vijesti

SOE01-17 – Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2017-2018

Njemačka nevladina organizacija Help je 01. Aprila 2017 god.  počela sa implementacijom regionalnog projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2017-2018” na području Općina Travnik, Kreševo, Stolac i Rogatica. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za Stabilnost Jugoistočne Europe, a sufinansiraju projektne Općine.

Projekat će trajati  do 31.12.2018 i podržati 170 korisnika. Potencijalni korisnici su sve nezaposlene osobe iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj samostalnih poslovnih aktivnosti u sektoru poljoprivrede.

Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju aplikacije.

SS1 Application form-full- BOS

Popunjenu aplikaciju sa pratećom dokumentacijom poslati na Help-ovu adresu: Paromlinska 5, 71 000 Sarajevo

Rok za slanje aplikacije za Općine Travnik i Kreševo je 31.07.2017

Rok za slanje aplikacija za Općinu Stolac je 06.08.2017

Informacije za ostale Općine će biti objavljene naknadno.